R.K. PAROCHIE ST. JORIS  ORGANISATIE
 


 

Donckselaan 10B

2983 LC Ridderkerk

Tel: 06-49590718

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

ANBI-Belastingdienst
 

 

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen.

 

De R.K. Parochie St. Joris is daardoor ook erkend als ANBI. Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Alle gegevens omtrent de ANBI status van de parochie zijn te vinden op de pagina van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, klik op de knop: 

 


De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

Voor de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor een federatie. 

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van