R.K. PAROCHIE ST. JORIS

VIERINGEN

  

Hovystraat 64

2982 PE Ridderkerk

Tel: 0180-426984

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 12.00 uur.

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaatVieringen

 
dde St. Jorisparochie
verlengt de lockdown t/m 9 februari 2021
< zie ook Nieuwsbrief 514 >

N.a.v. de door de overheid
afgekondigde lockdown op 14 december j.l.
heeft het parochiebestuur
besloten om deze oproep te volgen.

De St. Jorisparochie gaat,
in aanvulling van het besluit van de bisschoppen,
dicht t/m 9 februari.
In deze periode zijn er
geen vieringen in de St. Joriskerk.

Wel zijn er vieringen via de live-stream te volgen.

 

We hopen dat u ondanks het gemis aan samen zijn,samen zingen, gewoon samen parochie zijn toch een goede  kerst zult hebben.
Onze gedachten gaan uit naar al die mensen in onze parochie die het in deze tijd extra moeilijk hebben. Gemis van dierbaren, weinig of lastig contact met anderen door de beperkende regels.


Wij wensen u toch een mooie en gezegende kerst toe.
Vergeet elkaar niet. Kerstmis is het feest van de hoop, vertrouwen in de toekomst, nieuw leven.


Ondanks alles schijnt er licht in deze duister.
Het komt weer goed!

het parochiebestuur

 

Tot slot, vergeet uw parochie financieel niet.

Ook in de portemonnee zijn het barre tijden.

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

 

Alle vieringen zijn i.v.m. de coronacrisis onder het grootst mogelijke voorbehoud
datum dag tijd Voorganger Locatie Viering Koor Bijzonderheden
17-jan zo t/m 9 februari 2021
vervallen alle vieringen in de St. Joriskerk
i.v.m. de lockdown
2e Zo dh jaar / Bidweek vd Eenheid
24-jan zo 3e Zondag door het jaar
31-jan zo Opdracht van de Heer
7-febr zo 5e Zondag door het jaar
14-febr zo 10:00 Cyril Inam St. Joris E - 6e Zondag door het jaar
17-febr wo 19:30 Cyril Inam St. Joris G - Aswoensdag oecumenisch
21-febr zo 10:00 WoCo St. Joris W - 1e Zondag 40-dagentijd
28-febr zo 10:00 Francois Numbi St. Joris W - 2e Zondag 40-dagentijd

Vieringen via live-streaming
Wilt u een viering van binnen de federatie "bijwonen", dan kan dat ook via de live-stream.
In de St. Bavo is een camera gemonteerd.
Via deze live-streaming kunt u vieringen volgen.

Deze zijn op zondag 10:00 uur

en op woensdag 19:00 uur.


< klik op het logo hieronder >

 

Zaterdagavond:

Beschrijving: F:\www.stjoris\knoppen\knopkerk3.jpg Theresiakapel

19:00 uur

 

Zondagmorgen:

Beschrijving: F:\www.stjoris\knoppen\knopkerk3.jpg St. Joris

10:00 uur

 

Incidenteel dinsdag

Beschrijving: F:\www.stjoris\knoppen\knopkerk3.jpg 't Ronde Sant

15:00 uu

 

L = Locatie

TH = Theresiekapel

JOR = St. Joris

RS = 't Ronde Sant

VH = Vredehof

 

V = Viering

E = Eucharistie

W = Woord-&Communie

O = Oecumenisch

* = met kindernevendienst

 

K = Koor

A = Ad hoc

R = Ritmisch

J = Joriskoor

RT = Rouw- en Trouw

S = Samenzang

Fed = Federatie koor

 maakt deel uit van