R.K. PAROCHIE ST. JORIS  ORGANISATIE
 


 

Donckselaan 10B

2983 LC Ridderkerk

Tel: 06-49590718

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

PAROCHIE

De structuur van de parochie is met de federatievorming niet ingrijpend gewijzigd. Het is  meer een  verschuiving van  verantwoordelijkheden.

Het parochiebestuur heeft een aantal taken doorgeschoven naar het federatieniveau.

De pastoraatgroep heeft meer  verantwoordelijkheid gekregen en is het pastorale hart van de parochie geworden.

 

 


De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

Voor de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor een federatie. 

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van