R.K. PAROCHIE ST. JORIS  WELKOM
 


 

Donckselaan 10B

2983 LC Ridderkerk

Tel: 06-49590718

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

De St. Jorisparochie is een parochie

met oude en stevige wortels

maar groeit en bloeit nog steeds

met jonge levenskracht.

 

De St. Jorisparochie is de katholieke geloofsgemeenschap van Ridderkerk, gesticht in 1960 in een overwegend protestantse omgeving.
De woorden en de levensstijl van Jezus van Nazareth spreken ons in deze tijd nog steeds aan en wij voelen ons uitgedaagd om van daaruit als christenen te leven. Wij putten daarbij uit de rijke traditie van de katholieke kerk met veel symbolen en rituelen.

Met deze inspiratie willen wij op een open en eigentijdse manier inhoud geven aan ons geloof en dit uitdragen aan de wereld om ons heen.

 

Wij vieren samen ons geloof in de liturgie. Wij doen dat op een ontspannen en aansprekende manier, opdat zoveel mogelijk mensen zich hier in herkennen.
Wij bezinnen ons aan de hand van de bijbel op ons geloof en geven het door aan anderen in de catechese. Op deze manier willen wij ons geloof levend houden en vertrouwen er op dat het ook steeds maar gaat leven.

Wij vinden dat wij een opdracht hebben in onze wereld, dichtbij en ver weg, om mensen die het minder hebben dan wij te steunen en bij te staan. Wij doen dat onder andere in de diaconie.
Wij vormen een hechte geloofsgemeenschap, waarin mensen open staan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar maar ook voor anderen. Wij doen dit met veel inzet van vrijwilligers.

Wij doen dit gelukkig niet alleen. Binnen de opgerichte Federatie H. Maria Magdalena (per 1 januari 2012) werken wij samen met parochies in Rotterdam Zuid en Barendrecht. Daarnaast wordt er samengewerkt met een aantal protestantse gemeenten in Ridderkerk.

 

Geworteld in het verleden,

met geloof en vertrouwen werken wij samen aan de toekomst.

maakt deel uit van